Back to top
ไม่อยากเสียวฟัน อย่าทำ 5 อย่างนี้!
15 กรกฎาคม 2019 - 1336 views

ไม่อยากเสียวฟัน อย่าทำ 5 อย่างนี้!

เสียวฟัน เป็นชื่อของอาการที่เนื้อฟัน ไวต่อความรู้สึก จะรู้สึ…

อ่านเพิ่มเติม
ใบฝรั่ง เคี้ยวแล้วหอม
14 กรกฎาคม 2019 - 1646 views

ใบฝรั่ง เคี้ยวแล้วหอม

หลายคนคงจะทราบกันดีแล้วว่าคุณสมบัติของใบฝรั่งนั้น ช่วยลดกลิ่…

อ่านเพิ่มเติม
มังคุด ระงับกลิ่นปาก กลิ่นทุเรียนก็ต้องสยบ
14 กรกฎาคม 2019 - 1916 views

มังคุด ระงับกลิ่นปาก กลิ่นทุเรียนก็ต้องสยบ

มังคุด ราชินีผลไม้ไทย มีสรรพคุณมากมาย และ ยังช่วยลดกลิ่นปากท…

อ่านเพิ่มเติม